Արմինե Հովհաննիսյան

Armine Hovhannisyan, Gynecology

Արմինե Հովաննիսյան

ԳԻՆԵԿՈԼՈԳ – ՍԵՔՍԱՊԱԹՈԼՈԳ
 Phone:
+374 11 77 81 55
 Email:
info@vitalonga.am

Կրթություն

1998-2004 թ. Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ
2004-2008 թ. Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ, կլինիկական օրդինատուրա մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա մասնագիտությամբ
2022-2024 թ․ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, Սեքսապաթոլոգիա որակավորում

Վերապատրաստումներ

2019թ. Կանանց տարբեր խմբերի վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքի իրացումն ու ոչ խտրական մոտեցման կիրառումը բուժաշխատողների կողմից , Երևան /ԱԱԻ
2019թ. Գինեկոլոգիական էնդոկրինոլոգիայի ժամանակակից խնդիրները, Երևան/ ԵՊԲՀ
2019թ. Գենետիկ խանգարումներն ու հիվանդությունները՝ հայտնաբերված հղիության ընթացքում, Երևան /ԵՊԲՀ
2019թ. Վարակային մաշկավեներաբանություն, Ծաղկաձոր
2019թ. Սեռական ճանապարհով փոխանցվող ինֆեկցիաների բուժման առանձնահատկությունները, Երևան
2018թ. Հիպոթալամո-հիպոֆիզո-մակերիկամային համակարգ։ Ֆիզիոլոգիան և պաթոլոգիան, Երևան /ԵՊԲՀ
2018թ. Էնդոմետրիալ հիպերպլազիայի վարման կլինիկական ուղեցույց – սեմինար, Երևան/ ԱԱԻ
2018թ. Սեռավարակներ և ապացուցողական բժշկություն, Երևան
2018թ. Միզապարկի դիսֆունկցիան գինեկոլոգիական պրակտիկայում, Երևան
2018թ. Էլեկտրոնային առողջապահություն, Գործնական հմտությունների հիմունքներ, Երևան
2018թ. Վերարտադրողական օժանդակ տեխնոլոգիաների նոր հորիզոններ, Երևան
2017թ. Պալիատիվ խնամքի մասնագետի հոգեբանական գործնական վերապատրաստման թրեյնինգային դասընթաց, ԵՊՀ ԿՀԿ
2017թ. Կոլպոսկոպիայի – կատարելագործման դասընթաց, ԵՊԲՀ
2017թ. Սեռական խանգարումների ախտորոշման, բուժման և կանխարգելման չափորոշիչները, Երևան
2017թ. Առողջ ընտանիք – բարգավաճ ազգ, Երևան
2016թ. Արգանդի պարանոցի ախտաբանությունները և գենիտալ ինֆեկցիաները:Կոլպոսկոպիայի և բուժման արդի հարցեր, Երևան
2016թ. Medicine of the future: Joint aproach to the common problem, Yerevan
2016թ. Վերարտադրողական բժշկության արձանագրություն, Երևան
2016թ. Պերինատալ բժշկության արդիական հիմնախնդիրները, Երևան
2016թ. Հղիության կրելախախտ. Միջգիտակարգային խնդիր, Երևան
2015թ. Հեշտոցի միկրոբլոգների խանգարումների ախտորոշման և շտկման արդյունավետության բարձրացման ուղիները,  Երևան
2015թ. Պտղաբերության պահպանում 2015/ Երևան
2014թ. Արտամարմնային բեղմնավորման ժամանակակից խնդիրները, Երևան
2013թ. New strategic aproaches to diagnosis and treatment of sexual disorders, Yerevan
2013թ. Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ժամանակակից հարցերը, ԵՊԲՀ
2013թ. Վերարտադրողական բժշկության դերը ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման գործում, ք․Երևան
2012թ․ Sexual health from medical and psychological perspective, Tsaghkadzor
2010թ. Medicine of longevity and quality of life,  Yerevan
2010թ. Վերարտադրողական առողջության ժամանակակից տեսակետները, ք․ Երևան

Աշխատանքային փորձ

2020թ. Վիտա Լոնգա բժշկական կենտրոն, բժիշկ գինեկոլոգ
2013-2020թ. Հելիոս բժշկական կենտրոն, բժիշկ գինեկոլոգ
2018-2019թ. Մեփլ Լիֆս Հայ Կանադական բժշկական կենտրոն  UMCOR

(Կանանց առողջության բարելավման ծրագիր), բժիշկ գինեկոլոգ

2010 – 2016թ․ Սեքսոպաթոլոգի քաղաքային վերականգնողական կենտրոն, բժիշկ գինեկոլոգ

Աշխատանքային փորձ

2023թ․ International Society of Sexual Medicine