ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆ ՀՀ դրամ (AMD)
Թերապևտի խորհրդատվություն 10000
Թերապևտի խորհրդատվություն բուժման նշանակումով 15000
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆ ՀՀ դրամ (AMD)
Գինեկոլոգ-սեքսոլոգի խորհրդատվություն / բուժում 20000
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆ ՀՀ դրամ (AMD)
Սեքսապաթոլոգի խորհրդատվություն        10000
Վագինիզմի բուժում  100000-200000
Անօրգազմիայի բուժում   100000-300000
Զույգերի հոգեսեռական աններդաշնակության կարգավորում 50000-100000
Սեռական դիսֆունկցիայի բուժում  100000-300000
Տղամարդու անպտղության բուժում   100000-300000
Շագանակագեղձի քրոնիկ բորոբոքման համալիր բուժում 100000-200000
Ինֆեկցիոն-բորբոքային պրոցեսների հետևանքով առաջացած սեռական խանգարումներ  80000-200000
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆ ՀՀ դրամ (AMD)
Խորհրդատվություն 10000
Բուժում 15000
Բուժման դինամիկ հսկողություն
5000
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆ ՀՀ դրամ (AMD)
Նյարդաբանի խորհրդատվություն  10000
Նյարդաբանի խորհրդատվություն / բուժում 15000
 ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆ ԳԻՆ ՀՀ դրամ (AMD)
Սրտաբանի խորհրդատվություն 10000
Սրտաբանի խորհրդատվություն / բուժում 15000
Էլեկտրոսրտագրություն 3500
Էխոսրտագրություն 15000

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆ ՀՀ դրամ (AMD)
Ֆիզիոթերապևտի խորհրդատվություն 5000
Էլեկտրոթերապիա
Գալվանացում 5000
Էլեկտրոֆորեզ դեղորայքային 5000
Իմպուլսային թերապիա 5000
ՍՄՀ – Սինուսոիդալ մոդուլացված հոսանքներ 5000
Միոստիմուլյացիա 5000
Բեռնարի հոսանքներ / դիադինամիկ թերապիա 5000
Ինտերֆերենցիալ հոսանքներ 5000
Ուլտրաձայնային թերապիա
Ուլտրաձայնային թերապիա 5000
Ուլտրաձայնային թերապիա  Handsfree sono 5000
Ֆոնոֆորեզ 5000
Բարձր հաճախականության հոսանքներ
Դիաթերմիա /ինդուկտոթերմիա/ 5000
Գերբարձր հաճախականության թերապիա 5000
Կարճ-ալիքային թերապիա 5000
Մագնիսաթերապիա
Մագնիսաթերապիա BTL 7000
Մագնիսաթերապիա  Easy Flexa 3000
Լազերային թերապիա
Լազերային թերապիա (հիլթերապիա) 20000
Լազերային թերապիա  MLS 7000
Հարված-ալիքային թերապիա
Հարված-ալիքային թերապիա 1 դաշտ 15000
Հարված-ալիքային թերապիա 2 և ավելի դաշտ 20000
Վակումային թերապիա 2000
Դարսոնվալիզացիա 1000
ՈՒլտրամանուշակագույն ճառագայթում 1000
Տուբուսային կվարց 1000
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆ ՀՀ դրամ (AMD)
Որովայնի խոռոչի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտություն 10000
Փոքր կոնքի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտություն 10000
Ֆոլիկուլոմետրիա 1000
Վահանաձև գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն 10000
Վահանաձև գեղձի ուլտրաձայնային հետազոտություն էլաստոգրաֆիայով 12000
Կրծքագեղձերի ուլտրաձայնային հետազոտություն 10000
Կրծքագեղձերի ուլտրաձայնային հետազոտություն էլաստոգրաֆիայով 12000
Լիմֆատիկ համակարգի ուլտրաձայնային հետազոտություն (մեկ հատված) 8000
Միզասեռական համակարգի ուլտրաձայնային հետազոտություն 10000
Կոմպլեքս ՈւՁՀ (2 հատված) 18000
Կոմպլեքս ՈւՁՀ (3 հատված) 25000
Կոմպլեքս ՈւՁՀ (4 հատված) 30000
Հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտություն  15000
Հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտություն (երկու տարբեր հատվածներ) 25000
Փափուկ հյուսվածքների ուլտրաձայնային հետազոտություն 10000
Վերին վերջույթների անոթների դուպլեքս 15000
Ստորին վերջույթների անոթների դուպլեքս 15000
Պարանոցի անոթների դուպլեքս 15000
Էխոսրտագրություն 15000
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆ ՀՀ դրամ (AMD)
Որովայնի խոռոչի օրգանների ուլտրաձայնային հետազոտություն 20000
Հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտություն  25000
Հոդերի ուլտրաձայնային հետազոտություն (երկու հատված) 35000
Երիկամների, միզապարկի, միզածորանների ՈւՁՀ 20000 
Վերին վերջույթների անոթների դուպլեքս 25000 
Ստորին վերջույթների անոթների դուպլեքս 25000
Պարանոցի անոթների դուպլեքս 25000
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԻՆ ՀՀ դրամ,

մեկ միջամտություն

Վերականգնողաբանի խորհրդատվություն 10000
Կինեզիոթերապիա 7000
Հետվիրահատական վերականգնողական թերապիա 7000
Հետտրավմատիկ վերականգնողական թերապիա 7000
Կեցվածքի շտկում (սկոլիոզներ, կիֆոզներ, հիպերլորդոզներ) 7000
Միոֆասցիալ սինդրոմ 7000
Կինեզիոթեյփավորում 2000-6000
Լիմֆոթեյփավորում 7000
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆ ՀՀ դրամ (AMD)
Բիովերականգնում 45000-70000
Մեզոթերապիա 25000
Մաշկափոխանակում (Peeling) 25000
Մաշկափոխանակում (Peeling, ABR), Holy Land 18000
Դեմքի ատրավմատիկ մաքրում, Holy Land 12000-15000
Դեմքի ուլտրաձայնային մաքրում 9000
Դեմքի էքսպրես խնամք 8000
Մազերի լազերային հեռացում
Վերին շուրթ 3000
Կզակ 5000
Բակեր 3000
Դեմք 7000
Թևատակ 5000
Բիկինի 10000
Բիկինի (լիարժեք) 15000
Ձեռքեր  2/3 8000
Ձեռքեր 15000
Մատներ 3000
Սրունքներ 15000
Ազդրեր 18000
Ծունկ 5000
Ոտքեր 28000
Որովայնի շրջան /գոտկատեղ/ 10000
Նստատեղ 10000
Մեջք 20000
Մարմին (ոտքեր, ձեռքեր, թևատակ, բիկինի) 39000
Լազերային մազահեռացում տղամարդկանց համար
Մատներ 3000
Ականջներ 3000
Այտոսկրեր 5000
Թևատակ 7000
Ծոծրակ 7000
Ուսեր 15000
Պարանոց 7000
Կրծքավանդակ 30000
Մեջք 35000
Ոտքեր 50000
Ձեռքեր 25000
Ձեռքեր 2/3 18000
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳԻՆ ՀՀ դրամ (AMD)
Մերսումներ
Դասական մերսում 16000-22000
Բուժական մերսում, մեջք 12000
Բուժական մերսում, սեգմենտային 7000
Բուժական մերսում, ոտնաթաթեր 10000
Կետային մերսում, մարմին 12000
Լիմֆոդրենաժային մերսում, մասնակի 8000
Լիմֆոդրենաժային մերսում 16000
Մերսում հղիների համար 14000-18000
Հակացելյուլիտային մերսում, ոտքեր 14000
Հակացելյուլիտային մերսում, որովայն 8000
Հակացելյուլիտային մերսում, ոտքեր+որովայն 20000
Մեղրով մերսում, ոտքեր 16000
Մեղրով մերսում, որովայն 10000
Մեղրով մերսում, մեջք 14000