ԴԻԱԲԵՏԻ ԻՆՔՆԱՀՍԿՄԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ

Accu-Chek Active շաքարաչափ

Ակկու-Չեկ Ակտիվ

Ձեր նոր Ակկու-Չեկ Ակտիվ սարքավորումը նախատեսված է արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակը որոշելու համար` Ակկու-Չեկ Ակտիվ թեստ-երիզի օգնությամբ: Սարքը չափումը իրականացնում է 5 վայրկյանում, չափման միջակայքը 0.6-33.3 մմոլ/լ է, հիշողության մեջ կարող է պահպանել 500 չափման արդյունք և պահպանված ցուցանիշները հիմք ընդունելով կարող է հաշվարկել 7,14,30 և 90 օրվա միջին արդյունքները: Ակկու-Չեկ Ակտիվ սարքը կարող են օգտագործել ինչպես շաքարային դիաբետով անձիք արյան գլյուկոզի մակարդակը ինքնուրույն չափելու համար, այնպես էլ բուժաշխատողները՝ հիվանդների արյան գլյուկոզի ցուցանիշների հսկման համար:

Ակկու-Չեկ Ակտիվ գլյուկոմետր  ԳԻՆԸ` 6500 դրամ

Ակկու-Չեկ Ակտիվ թեստ-երիզներ №50 ԳԻՆԸ` 6500 դրամ

Ակկու-Չեկ Ակտիվ թեստ-երիզներ №100 ԳԻՆԸ` 11000 դրամ

Ակկու-Չեկ Պերֆորմա

Ձեր նոր Ակկու-Չեկ Պերֆորմա սարքավորումը նախատեսված է արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակը որոշելու համար` Ակկու-Չեկ Պերֆորմա թեստ-երիզի օգնությամբ:
Հնարավոր է օգտագործել ինքնաստուգման համար: Սարքի չափման սահմանները 0.6-33.3 մմոլ/լ է, հիշողության մեջ կարող է պահել 500 չափման արդյունք և տալ 7, 14, 30 և 90 օրվա միջինացված արդյունքները:
Ակկու-Չեկ Պերֆորմա սարքը կարող են օգտագործել ինչպես հիվանդները արյան գլյուկոզի մակարդակը ինքնուրույն չափելու համար, այնպես էլ բուժաշխատողները` հիվանդների արյան գլյուկոզի մոնիտորինգային ցուցանիշների համար:

Ակկու-Չեկ Պերֆորմա թեստ-երիզներ №50 ԳԻՆԸ՝ 7000 դրամ

Ակկու-Չեկ Պերֆորմա թեստ-երիզներ №100 ԳԻՆԸ՝ 13000 դրամ

Ակկու-Չեկ Ինստանտ

Ակկու-Չեկ Ինստանտ ԱԿԿՈՒ-ՉԵԿ Ինստանտ սարքը նախատեսված է արյան մեջ գլյուկոզի մակարդակը որոշելու համար` ԱԿԿՈՒ-ՉԵԿ Ինստանտ թեստ-երիզի օգնությամբ:
Սարքը չափումը իրականացնում է 5 վրկ., չափման միջակայքը 0.6-33.3 մմոլ/լ է, հիշողության մեջ կարող է պահպանել 720 չափման արդյունքներ և պահպանված ցուցանիշները հիմք ընդունելով կարող է հաշվարկել 7,14,30 և 90 օրվա միջի-նացված արդյունքները: ԱԿԿՈՒ-ՉԵԿ Ինստանտ սարքը կարող են օգտագործել ինչպես շաքարային դիաբետով անձիք արյան գլյուկոզի մակարդակը ինքնուրույն չափելու համար, այնպես էլ բուժաշխատողները՝ բուժառուների արյան գլյուկոզի ցուցանիշների հսկման համար: ԱԿԿՈՒ-ՉԵԿ Ինստանտ սարքը կարող եք համաժամանակեցնել հատուկ բջջային հավելվածի միջոցով։

Ակկու-Չեկ Ինստանտ թեստ-երիզներ №50 ԳԻՆԸ՝ 6000 դրամ

Ակկու-Չեկ Ինստանտ թեստ-երիզներ №100 ԳԻՆԸ՝ 7000 դրամ

Ակկու-Չեկ ՍոֆթկլիքսԱկկու-Չեկ Սոֆթկլիքս

Ակկու-Չեկ Սոֆթկլիքս հավաքածուն ապահովում է գրեթե անցավ, հիգիենիկ և անվտանգ արյան կաթիլի ստացում 

Առավելություններ

▸ Դիզայն՝ գրիչի տեսքով 

▸ Մատի վնասման ռիսկի բացառում

▸ Գրեթե անցավ արյան կաթիլի ստացում

Ակկու-Չեկ ՍոֆթՔլիկս նշտար №25   —  ԳԻՆԸ՝ 1500 դրամ