Electrocardiography

Էլեկտրոսրտագրություն (էՍԳ) սրտի էլեկտրական ակտիվության գրանցումն է:

Էլեկտրոսրտագրությունը լիովին անվտանգ, ոչ ինվազիվ, արագ և ինֆորմատիվ հետազոտություն է։

Ցուցված է կատարել ԷՍԳ, եթե ունեք՝

?սրտի ռիթմի խանգարումներ, սրտխփոց,
?արտահայտված ցավեր կրծքավանդակում (սեղմող, այրող ցավեր, դիսկոմֆորտ),
?շնչարգելություն, հևոց,
?զարկերակային ճնշման տատանումներ,
?մշտական գլխապտույտներ, ուշագնացություն,
?դյուրհոգնելիություն,
?տարած Covid-19-ից հետո կրծքավանդակում առկա գանգատներ կամ վերոնշյալ գանգատներից որևէ մեկը։