Echocardiography

Էխոսրտագրությունը սրտի ուլտրաձայնային հետազոտությունն է, որը թույլ է տալիս գնահատել
?սրտամկանը,
?խոռոչների չափերը,
?աորտայի չափը,
?սրտում առկա գոյացությունները (բարորակ կամ չարորակ),
?թրոմբները,
ինչպես նաև`
?սրտապարկում արտահայտված հեղուկի քանակությունը:

Այս մեթոդը հնարավորություն է տալիս իրական ժամանակում ուսումնասիրել սրտի աշխատանքը, գնահատել փականների արագությունները և փականային հետհոսքերը:

Պարտադիր է կատարել էխոսրտագրություն, եթե ունեք ՝

?ցավեր հետկրծոսկրային հատվածում և/կամ թիկունքում,
?սրտի աշխատանքի ընդհատման զգացում,
?բարձր զարկերակային ճնշում,
?շնչահեղձություն, հևոց, ոտքերի այտուց,
?ինչպես նաև ԷՍԳ-ում (էլեկտրասրտագրություն) առկա սպեցիֆիկ և ոչ սպեցիֆիկ փոփոխություններ: